רישום לפורמלי דיגיטל

  הוסף חתימה לכל מסמך !
  הפוך כל טופס לתהליך חתום דיגיטלית תוך פחות מדקה; העלה את המסמך למערכת, סמן את המקומות המיועדים לחתימה, שלח את המסמך הדיגיטלי לחתימת הלקוח
  תהליך דיגיטלי לטלפון
  אנו נפתח עבורך תהליך דיגיטלי מקצה לקצה. התהליך ישלח ללקוח ב- סמס, הלקוח ימלא ויחתום את הטופס הדיגיטלי, בסיום המסמך ישלח אליך, ללקוח וישמר אוטו’ במערכת
  תהליך דיגיטלי למחשב
  אנו נפתח עבורך תהליך דיגיטלי מקצה לקצה. התהליך ישלח ללקוח בדוא"ל, הלקוח ימלא ויחתום את הטופס הדיגיטלי, בסיום המסמך ישלח אליך, ללקוח וישמר אוטו’ במערכת


  הוסף חתימה לכל מסמך !

  הפוך כל טופס לתהליך חתום דיגיטלית תוך פחות מדקה; העלה את המסמך למערכת, סמן את המקומות המיועדים לחתימה, שלח את המסמך הדיגיטלי לחתימת הלקוח

  תהליך דיגיטלי לטלפון נייד

  אנו נפתח עבורך תהליך דיגיטלי מקצה לקצה. התהליך ישלח ללקוח ב- סמס, הלקוח ימלא ויחתום את הטופס הדיגיטלי, בסיום המסמך ישלח אליך, ללקוח וישמר אוטו’ במערכת

  תהליך דיגיטלי למחשב

  אנו נפתח עבורך תהליך דיגיטלי מקצה לקצה. התהליך ישלח ללקוח בדוא"ל, הלקוח ימלא ויחתום את הטופס הדיגיטלי, בסיום המסמך ישלח אליך, ללקוח וישמר אוטו’ במערכת